Svatby v době Covidové

Dne 30. září rozhodla vláda, že s platností od 5. října bude vyhlášen opět Nouzový stav (Zákon č. 110/1998), Nouzový stav bude platit po dobu 30ti dnů, ale opatření jako taková jsou vydána prozatím jen na 14 dní.

A co to znamená pro vás? 

V prvé řadě je nutno říct, že svatby jako takové ze současného “přísnějšího“ rozhodnutí pro volnočasové aktivity, jak je Ministerstvo nazvalo, dostaly výjimku. I tak se ale na ně některé omezení vztahují. A to konkrétně od 18. října (prý aby se na opatření všichni stačili připravit). Hlavním a prozatím jediným vyhlášeným omezením je maximální počet osob – 30. Je ale možné, že nařízení se ještě bude v průběhu o některé informace doplňovat. Pokud se tak bude dít, rádi Vás budeme informovat. Zatím je toto nařízení vydáno na 14 dní a mělo by tedy platit pouze do konce Nouzového stavu. Není ani vyloučeno, že by se pravidla v případě zlepšení stavu upravila . Ve hře by potom bylo zřejmě navýšení počtu osob na 50.

A jak je to do 18. října? Která pravidla pro svatby vůbec platí? Platí jiná pravidla než třeba na jaře?

Předtím než byl vyhlášen Nouzový stav, již byla vydána obecná nařízení, která se vztahují i na svatby. Která to jsou? 

Co osoba to jedna židle

V praxi to znamená, že svatebních hostů nemůže být na svatbě více, než je například ve svatebním sále městského úřadu židlí. Některá města, již tuto informaci uvádějí na svých webových stránkách, aby nedocházelo k omylu. Je pravdou, že spousta těchto prostor je omezená svou velikostí. Proto pokud by u vás nastal problém s kapacitou, doporučuji situaci řešit jinak, než omezováním počtu svatebčanů. Například náhradními prostory v blízkém zámeckém parku, pokud počasí dovolí nebo se zeptat, zda město má možnost svatbu přesunout do větších prostor atp. Jedná-li se o menší svatbu tj. do 10 lidí (vnitřní prostor,) 50 osob (venkovní prostor), není omezení žádné.

Zkrácená otevírací doba

Pokud je součástí vaší svatby i svatební hostina v restauraci, hotelu nebo hospodě (baru) měli byste vědět, že i na vás se vztahuje omezení, které začalo platit pro veškeré restaurační a další zařízení. Zkrácení otevírací doby je do 22:00 hod. Poté už musí být restaurace zavřeny a případné akce rozpuštěny. Výjimku tvoří externí akce, které jsou mimo tyto budovy (Např.: raut ve vedlejším kulturním domě, jehož součástí není hospoda ani restaurace).

Roušky uvnitř

Ve všech vnitřních prostorách, tedy i v prostorách radnic a kostelů musí být všichni v rouškách, pokud se v nich pohybují. Pokud se jedná ale o focení a obřad jako takový, roušky být nemusí. Koná-li se Vaše svatba venku, žádná omezení se na ni nevztahují. Při konzumaci alkoholu a jídla může být rouška sundána, ale při průchodu restaurací či hospodou je zase nutno si ji nasadit.

A jak je to se svatbami na Slovensku? Víme, že spousta z vás má partnery ze Slovenska a tak jsme se mrkli i na situaci u našich blízkých sousedů.

Svatby na Slovensku

Na rozdíl od ČR Slovensko přijalo daleko přísnější opatření. I pro svatby venku zde musí být roušky, pokud nejsou dodrženy rozestupy 2 metry a navíc se jich smíte zúčastnit pouze pokud prokážete, že máte u sebe test na Covid ne starší 12 hodin!

Závěrem bych chtěla říct, že si myslím, že současná opatření u nás nejsou až tolik přísná, jak se v první okamžik zdálo, že budou (v živé paměti máme situaci z jara) a dají se tentokrát prozatím “zkousnout“. Proto bych doporučila určitě svatbu “zas a znovu“ neodkládat a konečně si ji užít.

Zdroje: Seznam, MZ, novinky.cz, e15.cz, vlada.cz, aktualne.cz

Svatební hry

Her na svatbu existuje celá řada. V článku najdete shrnutí těch základních, typicky českých her a jejich pravidla. Každou z nich si pak můžete upravit podle svých možností a času ve svatební den. Případně nám napište do komentáře další tipy na zajímavé hry a my je s radostí doplníme.

Královský kočár

Hra je pro sedm dobrovolníků, nevěstu a ženicha. V prostoru rozestavte židle tak aby tvořily koňský povoz. Hráči sedí na židlích a v ruce mají sklenku s pitím. Moderátor čte příběh o svatebním kočáře. Vždy, když se v textu objeví něčí role, musí daná osoba vstát a opět si sednout. Když to neudělá, musí vypít obsah svojí sklenky, kterou by mu měl opět někdo dolít.

Sestavení koňského povozu:

Vpředu jsou dvě židle, které představují levého a pravého koně. Osoby sedící na židlích koně vstávají na: pravý kůň, levý kůň, koně, královský kočár.

Za nimi vprostřed jedna židle a osoba představující kočího. Kočí vstává na vyslovení slova kočí.

V rozích kočáru sedí čtyři kola. Osoby, které je představují, vstávají na pravé přední kolo, pravé zadní kolo, levé přední kolo, levé zadní kolo, kočár.

Uprostřed kočáru sedí nevěsta a ženich, představující krále a královnu. Vstát musí na slova: král, královna, královský, zámek, kočár.

Chcete-li udělat hru ještě složitější, můžete ke vstávání přidat ještě speciální úkoly pro jednotlivé role. Král s královnou se například musí políbit vždy, když vstanou společně. Kola musí vstát a otočit se, kočí vstane a řekne: „Co mám dělat, když mám jenom dva koně.“. Koně vstanou a vyskočí nebo zařehtají.

Příběh Královský kočár:

Kdysi dávno žil jeden král a jedna královna. Tento královský pár si chtěl jednoho dne udělat kočárem vyjížďku do královských zahrad. Král řekne své královně: „Milá královno, zavolej mi kočího.“ Kočí přiběhne ke králi a královně. Král řekne kočímu: „Kočí, hej, kočí, přichystej kočár a vyveď koně ze stáje. Zapřáhni koně před kočár, protože král a královna si chtějí vyjet ze zámku.“ Kočí šel do stáje, vyvedl koně a zapřáhl před kočár. Král s královnou usednou do kočáru. Královna řekne králi. „Milý králi, zeptej se kočího, jestli koně dostali dost ovsa.“ Král volá na kočího: „Kočí, hej, kočí, jsou koně nasyceni?“ Kočí odpoví: „Samozřejmě, můj králi.“ Kočí si sedne na kozlík, švihne bičem a koně se dají do pohybu. Za krátký čas řekne královna králi: „Můj milý králi, můj dobrý králi, můj nejmilejší králi, můj nejkrásnější králi, myslím, že přední levé kolo háže.“ Král řekne kočímu: „Kočí, hej, kočí, zastav koně a podívej se na levé přední kolo a na pravé zadní kolo. Nejlepší bude, když se podíváš na celý kočár.“ Kočí se podívá na levé přední kolo, na pravé zadní kolo a zkontroluje také celý kočár, tedy i pravé přední kolo a levé zadní kolo. Když kočí kočár zkontroloval, dal nejprve pravému koni a potom levému koni napít a řekne králi: „Králi, milý králi, na kočáru je všechno v pořádku. Můžeme jet dále.“ Kočí sedne znovu na kozlík, švihne bičem a koně se dají do pohybu. Za nějakou dobu řekne královna králi: „Můj králi, můj milý králi, je mi zima. Nechej kočího kočár obrátit a pojedeme zpátky do zámku.“ Když přijeli do zámku, vystoupil král i královna a odebrali se do svých komnat. Kočí vypřáhne koně, schová kočár a zkontroluje všechna čtyři kola. Podívá se na levé přední kolo, na pravé zadní kolo, na pravé přední kolo a znovu na pravé zadní kolo. Nakonec překontroluje celý kočár. Po vykonané práci jde kočí ke králi a královně. Popřeje jim hezkou noc a krásné sny na zámku.

 

Rok s novomanželi

Hry se účastní 13 dobrovolníků z řad svatebních hostů. Každý sedí na parketu na židli a na povel moderátora se musí všichni zvednout, splnit zadaný úkol a vrátit se zpět na židli. Mezi tím moderátor jednu židli odstraní a ten kdo přijde jako poslední a nemá si kam sednout, musí pro novomanžele v daném měsíci vykonat něco dobrého. Hra pokračuje dále, až zbudou poslední dva hráči, kteří soutěží o poslední výhru. Příklady úkolů a „výher“ pro soutěžící:

ÚKOLY

 • Přinést cizí kravatu
 • Vrátit půjčenou kravatu a uvázat ji zpět na krk tomu, kdo ji půjčil
 • Vypít panáka
 • Přinést botu opačného pohlaví
 • Přivézt za ruku někoho z personálu
 • Přinést květinu
 • Přinést cizí ponožku
 • Přinést papírek s telefonním číslem nevěsty
 • Přinést příbory
 • Odnést a umýt půjčené příbory
 • Přinést cizí botu
 • Vrátit půjčenou botu a nazout zpět tomu, kdo ji půjčil

VÝHRY

 • leden- pozvat novomanžele na lyže nebo bruslení
 • únor- pozvat novomanžele na maškarní ples
 • březen- vyčistit kamna, nanosit dřevo
 • duben- pozvat do kina
 • květen- umýt auto
 • červen- připravit piknik nebo grilovačku
 • červenec- pozvat na koupaliště
 • srpen- pohlídat po dobu dovolené domácího mazlíčka
 • září- pozvat na košt vína
 • říjen- jít s novomanželi pouštět draka
 • listopad- umýt okna
 • prosinec- napéct vánoční cukroví

Dražba střevíčku

Svědek odcizí nevěstě střevíček a vybírá od svatebních hostů symbolický příspěvek na alimenty, bydlení nebo třeba svatební cestu. Ženich musí nakonec střevíček získat pro nevěstu zpátky. Buď přebije vybranou částku, nebo jej vymění za lahev něčeho ostřejšího či splní nějaký úkol, který svědek vymyslí.

Svatební kvíz I.

Novomanželé sedí na židlích zády k sobě a každý má v ruce nevěstin střevíček a ženichovu botu. Svědek nebo osoba, která má organizaci na starost, jim dává otázky a novomanželé odpovídají zvednutím příslušné boty. Podle toho, zda je odpověď ženich nebo nevěsta.  Pár příkladů na otázky najdete zde.

 • Kdo častěji vaří?
 • Kdo obvykle doma chodí jako první spát?
 • Kdo je ráno dříve venku z postele?
 • Kdo víc trpí, když onemocní?
 • Kdo je lepší řidič?
 • Kdo častěji uklízí?
 • Kdo je větší bordelář?
 • Kdo častěji chodí vysypávat koš?
 • Kdo častěji začíná hádky?
 • Kdo se častěji jako první chodí usmiřovat?
 • Koho více poslouchá pes/kočka?
 • Kdo je hlava rodiny?
 • Kdo koho sbalil?
 • Kdo koho první políbil?
 • Kdo tráví více času v koupelně?
 • Kdo tráví více času na toaletě?
 • Kdo tráví více času na internetu?
 • Kdo jako první vyslovil termín svatby?
 • Kdo je větší alkoholik?
 • Kdo je větší lenoch?
 • Kdo je lepší tanečník?
 • Kdo častěji chodí pozdě?
 • Kdo drží doma kasu?
 • Kdo více utrácí?
 • Kdo má lepší tchyni?
 • Kdo má šílenější rodinu?

Svatební kvíz II.

Novomanželé sedí na židlích zády k sobě a každý má k dispozici fixu a blok nebo popisovací tabuli. Svědek nebo osoba, která má organizaci na starost, jim dává otázky a novomanželé vždy napíší svoji odpověď a zvednou tabuli nad hlavu tak, aby ji hosté viděli. Pár příkladů na otázky najdete zde.

 • Jaká je nejoblíbenější píseň/kapela nevěsty/ženicha?
 • Jakou kávu pije nevěsta/ženich?
 • Jaké jídlo nevěsta/ženich nesnáší?
 • Co udělá nevěstě­­/ženichovi největší radost?
 • Co dokáže nevěstu/ženicha nejvíc naštvat?
 • Jaká je oblíbená barva nevěsty/ženicha?
 • Jakou barvu očí má nevěsta/ženich?
 • Jaké domácí práce nemá ženich/nevěsta rád/a?

Poznej nevěstu

Hra pro ženicha. Ze svatebních hostů vyberte pár dam a nevěstu, a posaďte je vedle sebe na židle. Ženich pak se zavázanýma očima musí po dle kotníku či kolene poznat nevěstu.

Poznej ženicha

Hra pro nevěstu. Ze svatebních hostů vyberte pár mužů a ženicha a posaďte je vedle sebe na židle. Pánové si rozepnou košile a nevěsta pak se zavázanýma očima musí poznat ženicha podle hrudníku.

Koš s prádlem

Pro tuto hru je třeba dopředu sehnat dostatečné množství oblečení, klobouků, čepic a jiných doplňků, třeba ze sekáče, které při hře umístíte do koše či pytle. Soutěžící tančí v kruhu kolem pytle a podávají si klobouk, nebo si mohou házet polštářem nebo míčem.  Ve chvíli kdy přestane hrát hudba (je třeba spolupráce kapely či DJ), musí si hráč, který má v ruce „štafetu“, vybrat něco z koše a obléct si to. Hra končí, až dojde oblečení.

Tanec s balonky

Svatební hosté tančí s balonky přivázanými k noze a snaží se prasknout balonek ostatním tanečním párům. Pár s prasknutým balonkem musí opustit parket. Vyhrává ten, kdo zůstane jako poslední.

Tanec s jablkem

Hosté tančí a mezi čely se snaží udržet jablko. Parket opouští, když jim jablko spadne. Opět vyhrává pár, který zůstane na parketu jako poslední.

Tombola

Pravidla tomboly asi není třeba nějak zvlášť představovat. Tombola svatební se liší pouze cenami. Hlavní cenou pro ženicha by měla být svatební noc s nevěstou, příklady cen pro ostatní hosty uvádíme níže.

 • Dámský náhrdelník- dětské bonbonové korále
 • Luxusní prádlo- plavky z bonbonů
 • Romantická večeře pro dva- polévka z pytlíku a svíčka
 • Italská večeře- špagety a rajčatový protlak
 • Romantická koupel pro dva- mýdlo a svíčka
 • Koupel ve vířivce- mýdlo a brčko
 • Něco na zub- pasta a kartáček na zuby
 • Sušička prádla- šňůra a kolíčky na prádlo
 • 3D puzzle- pytlík strouhanky a fotka rohlíku
 • Přelet nad Alpami- Na zem postavte dvě lahvičky s francovkou, výherce posaďte na židli a přes lahvičky jej přeneste.
 • Cesta kolem světa- Výherce posaďte na kolečkovou židli a povozte kolem globusu.

Šipkovaná

Rozdělte hosty do menších skupinek, pro které označíte šipkami trasu. Šipky mohou být nakreslené křídou nebo třeba vyrovnané z kamínků, klacíků či šišek. Na vybraných místech vyznačte symbol obálky a ukryjte vzkaz s úkolem. Ty by měly souviset s prostředím, ve kterém hru pořádáte. Každá skupinka by měla mít pytlík nebo tašku a něco na psaní. V cíli cesty pak podle poznámek a obsahu tašek snadno prověříte, zda skupinka zadané úkoly splnila a můžete jim předat drobnou cenu v podobě malého občerstvení, zákusku, nebo nějaké maličkosti na památku.

Příklady úkolů:

 • spočítejte kolik krav je v ohradě
 • zapište, jaké stromy v tomto místě rostou a seberte od každého list nebo větvičku
 • seberte šišky ze tří různých stromů
 • zazvoňte u některého domu a požádejte obyvatele o prázdnou lahev
 • naberte vodu z potoka/rybníka do lahve, kterou jste sehnali
 • Jděte do hospody a sežeňte účtenku za útratu
 • nakreslete místní kostel

Zábava na svatební den

Pokud plánujete vlastní svatbu nebo pomáháte s organizací svatby jiné, určitě přemýšlíte jak vyplnit celý slavnostní den. Ženich s nevěstou většinou nemívají moc času navíc, ale mohou vzniknout momenty, kdy je potřeba zabavit svatební hosty a rodinu.

Skvělou zábavou může být fotokoutek s rekvizitami, polaroidem a připravenou svatební knihou/ fotoalbem. Každý si pro sebe vytvoří příjemnou vzpomínku a zároveň novomanželům může zanechat pěkný vzkaz na památku. Také můžete připravit dekoraci v podobě stěny z vašich společných fotek, nebo fotky umístit do starého rámu a uchytit kolíčky na šňůře. Dnes už méně provozovanou zábavou je únos nevěsty. Ne každá jej ocení, proto se nejdřív zkuste nenápadně poptat, abyste svatební veselku spíše nezkazili.

Další a poměrnou částí svatební zábavy jsou hry. Pokud jste už někdy byli hosty na svatbě, nejspíš budete znát svatební kočár, kvíz, tombolu, poznávání nevěsty podle kolínka či kotníku a poznávání ženicha podle hrudníku a další. Někdy i ty zaběhnuté soutěže se vždy dají něčím ozvláštnit.

Trochu jiný svatební kvíz

Svatební kvíz, při kterém se tradičně kladou otázky, na které se dá odpovědět pouze „ženich“ nebo „nevěsta“ a místo odpovědí zvedají novomanželé botu nebo střevíček, se dá jednoduše modifikovat pomocí popisovatelných tabulí nebo papírových bloků. Novomanželé místo zvedání boty napíší svou odpověď na tabuli či do bloku a aniž by tušili, co druhý odpověděl, ukážou své odpovědi svatebním hostům. Tato verze svatebního kvízu má tu výhodu, že můžete novomanželům pokládat širší spektrum otázek a vtipnou formou prověříte, jak se navzájem dobře znají. Například co dokáže nejvíce naštvat ženicha/nevěstu, co udělá ženichovi/nevěstě nevětší radost, jakou barvu očí má ženich/nevěsta, jakou barvu má ženich/nevěsta nejraději.

Tombolu zas můžete libovolně obměňovat pomocí cen. Budete-li brát tombolu vážně, a seženete skutečné a hodnotné ceny, určitě tím nic nepokazíte. Jde nám však především o to se pobavit a proto mohou být cenami vtípky schované za honosné názvy. Například sada luxusních šperků nebo spodní prádlo, mohou ve skutečnosti být dětské bonbónové korále nebo tanga z cukrátek. Romantickou večeři při svíčkách zastoupí balíček se svíčkou a polévkou z pytlíku, koupel pro dva může skrývat svíčku a mýdlo. Jedna z hlavních cen může být přelet nad Alpami, spočívá v posazení výherce na židli a přenesení přes lahvičky s francovkou, a k cestě kolem světa postačí globus. Ceny do tomboly mohou být také převzaté ze hry Rok s novomanželi. Výherci tak dostanou místo ceny například úkol vzít novomanžele na lyže. Pokud na svatbě chybí odvážný moderátor, který by se ujal losování, mohou se ceny schovat do uzamykatelných beden. Svatební hosté tak místo papírků s čísly kupují klíče a místo losování zkouší, který klíč danou bednu otevře.

Poznávací soutěže jsou vždy zábavnější, když se do skupinky poznávaných vmísí někdo, kdo tam nepatří. Mezi skupinkou krásných dam může svůj kotník odhalit strýc Josef s dámskou punčochou na noze, při poznávání ženicha může ženich ze začátku úplně chybět.

Znáte hru Svatební pytel? Někde se hraje v obměně s košem na prádlo. Zúčastnění tančí v kruhu a podávají si pytel s prádlem, klobouky, brýlemi, nebo parukou. Obměna této hry spočívá v tom, že si hosté podávají například klobouk nebo hází míčem či polštářem.  Když přestane hrát hudba, musí si osoba, u které se daný předmět zastavil obléci něco z koše s prádlem který je uprostřed kruhu. Hraje se tak dlouho než dojde oblečení. Při pohledu na svatební foto se pak pobavíte podruhé.

Taneční soutěže

Aby hosté ztratili prvotní ostych a zaplnili taneční parket, můžete zařadit taneční soutěže. Tanečníkům přivažte k nohám balonky nebo dejte mezi čela jablko či tenisový míček. Komu praskne balonek nebo spadne jablko, je vyřazen z kola. Vítězí pochopitelně pár, který zůstane na parketu jako poslední.

Pár rad na závěr. Soutěže si připravte předem a poté je zařazujte podle nálady a průběhu dne, přičemž nemusíte nutně zařadit vše, co máte připravené, méně je více. Hry volte uvážlivě podle rodinných vztahů a typu společnosti, která se sešla. Při kvízu buďte opatrní s volbou otázek na choulostivá témata. Vždy je lepší, když má zábavu na starost konkrétní osoba -svědek, moderátor, družička, nebo třeba kamarád s hereckým talentem. Pokud jste nevěsta, která si svatbu organizuje sama, včas rozdejte úkoly a nejpozději den před svatbou svěřte organizaci do rukou vyvolené osoby.

Více svatebních her a jejich pravidla najdete v mém druhém článku, tady na blogu.

Co zařídit po svatbě

Svatební den máte za sebou a už se těšíte jen na svatební cestu, konečně chvíle klidu a volna. Ale pozor, nezapomeňte na to, že před odjezdem musíte stihnout nahlásit změnu jména na úřady a vyřídit si nové doklady. Jestli se chcete vyhnout zmatkům, zjistěte si vše ještě před svatbou.

S novým jménem nové doklady

Ať už se berete v kostele nebo na úřadě, ihned po svatbě vám oddávající znehodnotí občanský průkaz a kus vám z něj odstřihne. Podle zákona máte na vyřízení nového občanského průkazu až 15 dnů od obdržení oddacího listu. Novou občanku dostanete na příslušném městském úřadě nebo magistrátu.

O něco déle vám bude platit pas, a to ještě tři měsíce po svatbě. Jeho vyřízení je zdarma a počkáte si na něj nejméně měsíc. Pokud byste ho přeci jen chtěli rychleji, za jeho uspíšení si zaplatíte. Stejně tak je potřeba si zažádat o nový řidičský průkaz. Jeho nahlášení je nutné provést do 5 pracovních dnů ode dne vystavení oddacího listu, za nový řidičák zaplatíte 50 Kč, při rychlejším vydání do 5 dnů je částka 500 Kč. Pokud vlastníte motorové vozidlo a změnili jste jméno, musíte podat do 10 pracovních dnů žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel. Za tento úkon zaplatíte rovněž 50 Kč.

Výměna občanských průkazů je nutná u obou novomanželů. Cestovní pas a řidičský průkaz se mění jen tehdy pokud se změnilo i vaše jméno. Podle zvyklostí si žena bere mužovo příjmení, v tomto případě si muž vyřizuje pouze novou občanku. Na ostatních dokladech není uveden rodinný stav, proto je není nutné měnit.

Jestliže se vám od svatby změnilo příjmení je nutné nahlásit nové jméno na veškeré instituce, kde jste zaregistrováni. Vydejte se tam ale až s novou občankou v ruce. Jste-li podnikatelé (OSVČ) nezapomeňte ohlásit změnu na živnostenském úřadě. Ženy musí předložit oddací list a je nutné zaplatit správní poplatek 100 Kč. Oznámení sociální správě a zdravotní pojišťovně není potřeba. Změny by se úřady měly dozvědět, pro jistotu je ale lepší si to ověřit. Z pojišťovny by vám rovněž měli zaslat novou kartu, stejně jako třeba z banky.

Pokud máte děti, bude dětem vystaven rodný list s novým příjmením matky. Jste-li majitel nemovitosti, pak se nezapomeňte ohlásit i katastrálnímu úřadu. Určitě je dobré oznámit změnu jména v práci, telefonnímu operátorovi, svým lékařům, nebo si dát nové jméno na schránku. Pro lepší přehlednost máte shrnutí důležitých bodů pod článkem, splněné položky si můžete odškrtávat.

Poděkování hostům

Poslední a nejmilejší součástí zařizování po svatbě, je poděkování hostům za dárky a přítomnost na svatbě, svědkům a všem co se na organizaci podíleli. Můžete hostům poslat ručně podepsanou fotografii, nebo postačí rozeslání e-mailu. Připojit k němu můžete odkaz na stažení svatebních fotografií.

Vtipné můžou být i fotky vyfocené na analogový fotoaparát, zabalené do pěkné obálky, nebo si můžete nechat vyrobit originální kartičky z papíru nebo ze dřeva, s vaším jménem a datem svatby.

Seznam co zařídit po svatbě

Občanský průkaz do 15 pracovních dnů od obdržení oddacího listu je nutné zažádat o nový OP
Cestovní pas je nutné zažádat o nový, platnost končí po třech měsících od změny jména (svatby)
Řidičký průkaz povinnost oznámit do 5 pracovních dnů od změny a nutno zažádat o nový
Zdravotní pojišťovna není nutné hlásit, vydává novou kartu pojištěnce – pro jistotu tam ale zavolejte
Živnostenský úřad nutné nahlášení do 15 dnů
ČSSZ není nutné hlásit – pro jistotu tam ale zavolejte
Finanční úřad není nutné hlásit – pro jistotu tam ale zavolejte
Katastrální úřad nutné nahlásit změnu jména
Registr vozidel do 10 pracovních dnů je nutné zažádat o zápis změn
Matrika máte-li děti, bude jim vystaven nový rodný list s novým jménem matky
Česká pošta pro výdej zásilek na staré jméno je nutné předložit nejen novou občanku ale též oddací list

změna jména na poštovní schránce, dobré je nechat si tam nějaký čas jméno staré i nové

Banka nutné nahlásit změnu jména, vystaví vám novou platební kartu a změníte podpisový vzor, do banky běžte až s novou občankou
Další nebankovní instituce nutné nahlásit změnu jména
Dodavatelé energií nutné nahlásit změnu jména
Operátoři nutné nahlásit změnu jména
Tramvajenka MHD nutné nahlásit změnu jména
Věrnostní karty je vhodné nahlášení změny jména, vydají vám novou kartu
Scroll to top